لیست قیمت شماره اختصاصی 1000

ردیف شماره خطوط سفارشی (ریال) غیر- سفارشی (ریال)
1 شماره خط 14 رقمی 700.000 350.000
2 شماره خط 13 رقمی 1.000.000 500.000
3 شماره خط 12 رقمی 2500.000 1.250.000
4 شماره خط 11 رقمی 3.500.000 1.750.000
5 شماره خط 10 رقمی 8.000.000 2.500.000
6 شماره خط 9 رقمی 12.000.000 6.000.000
7 شماره خط 8 رقمی 50.000.000 20.000.000
8 شماره خط 7 رقمی پنجاه تا 150 میلیون ریال مذاکره
9 شماره خط 6 رقمی دویست تا 500 میلیون ریال مذاکره

لیست قیمت شماره اختصاصی 2000

ردیف شماره خطوط غیر رند (ریال) رند
1 شماره خط 12 رقمی 5.000.000 call
2 شماره خط 10 رقمی 8.000.000 call
3 شماره خط 9 رقمی 15.000.000 call
4 شماره خط 8 رقمی 35.000.000 call

لیست قیمت شماره اختصاصی 5000

ردیف شماره خطوط سفارشی (ریال)
1 شماره خط 8 رقمی 10.000.000
2 شماره خط 9 رقمی 8.000.000
3 شماره خط 10 رقمی 6.000.000
4 شماره خط 11 رقمی 4.000.000
5 شماره خط 12 رقمی 2.000.000
6 شماره خط 13 رقمی 1.000.000
7 شماره خط 14 رقمی 200.000
7 شماره خط 15 رقمی 100.000
لازم به ذکر هست که در هنگام خرید به مبالغ فوق 9 درصد ارزش افزوده اضافه میگردد.
شرکت ما خرید خط اختصاصی پیامک‎ ، خرید شماره پیامک 8 رقمی‎ و قیمت شماره اختصاصی پیامک را به مشتریان ارائه میدهد.

سیستم ارسال پیام کوتاه، پنل پیامکی ، پنل پیام کوتاه اینترنتی،سیستم پیامک،پیامک جی اس ام ،پیامک سیم کارتی،دستگاه پیام کوتاه،سامانه ارسال پیامک،طراحی سایت در اصفهان،سامانه پیام کوتاه،کارت ویزیت الکترونیکی،پنل پیامک، ‎