ارسال پیامک از طریق url برای ارسال اس ام اس از سایت یا نرم افزار مورد نظر شما :

با استفاده از سامانه پیامک فناوری هوشمند و با استفاده از چند خط کد ساده می توانید با استفاده از لینک زیر پیامک مورد خود را به مشتریان یا مخاطبان خود ارسال نمایید .

دریافت میزان اعتبار
۱۸۵٫۴٫۲۸٫۱۰۰/class/sms/url/getbalans_new_url.php?json=0|1&uname=USERNAME&pass=PASSWORD
ارسال پیامک
۱۸۵٫۴٫۲۸٫۱۰۰/class/sms/url/send_new_url.php?json=0|1&uname=USERNAME&pass=PASSWORD&to=9800000,9800000&from=+9810000101&msg=سلام
دریافت وضعیت
۱۸۵٫۴٫۲۸٫۱۰۰/class/sms/url/getstatus_new_url.php?json=0|1&uname=USERNAME&pass=PASSWORD&unique_ids=279652828,279652829

json= 0 or 1 [optional]
نام کاربری =username
پسورد =password
msg=text
from=sender
to=reciver(98910000000,98910000000)
unipue_ids=msg id[s](15616516,151651651)

نام کاربری و رمز عبور سامانه پیامک خود را مساوی user و pass قرار دهید

شماره گیرنده را مساوی to قرار دهید

 

اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

url جهت ارسال پیامک

ارسال پیامک از طریق url برای ارسال اس ام اس از سایت یا نرم افزار مورد نظر شما : با استفاده از سامانه پیامک فناوری هوشمند […]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

api جهت ارسال پیام کوتاه

جهت ارسال اس ام اس از سایت یا نرم افزار وب سرویس ارسال پیامک برای شما کاربرد خواهد داشت . مثلا شما یک نرم افزار اتوماسیون […]
اسفند ۲, ۱۳۹۷

سفارش ماژول ارسال پیامک‎

سفارش ماژول ارسال پیامک‎
اسفند ۱, ۱۳۹۷

برنامه نویسی و خدمات وب سرویس پیام کوتاه‎

برنامه نویسی و خدمات وب سرویس پیام کوتاه‎