پیامک برای افزونه فروشگاهی‎

تیر ۱۳, ۱۳۹۷

پیامک برای افزونه فروشگاهی‎

پیامک برای افزونه فروشگاهی‎
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

ارتباط سایت با پیام کوتاه‎

سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه از قابلیتهای سیستم ارسال پیامک می توان به موارد زیر اشاره نمود : ارسال بر اساس تفکیک جنسیتی و رده […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

خدمات وب سرویس پیام کوتاه

تیر ۱۲, ۱۳۹۷

ارسال انبوه پیامک

سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه از قابلیتهای سیستم ارسال پیامک می توان به موارد زیر اشاره نمود : ارسال ایموجی در متن پیام قابلیت ایجاد […]