لیست قیمت شماره اختصاصی ۱۰۰۰

قیمت شماره اختصاصی پیامک

ردیف شماره خطوط غیر رند رند-سفارشی
۱ شماره خط ۱۴ رقمی ۱۳۵٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰
۲ شماره خط ۱۳ رقمی ۳۲۰٫۰۰۰ ۶۲۵٫۰۰۰
۳ شماره خط ۱۲ رقمی ۵۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰
۴ شماره خط ۱۱ رقمی ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۲٫۱۵۰٫۰۰۰
۵ شماره خط ۱۰ رقمی ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
۶ شماره خط ۹ رقمی ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳٫۶۰۰٫۰۰۰
۷ شماره خط ۸ رقمی ۲٫۸۵۰٫۰۰۰ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰
۸ شماره خط ۷ رقمی ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ شماره خط ۶ رقمی ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

 

لیست قیمت شماره اختصاصی ۲۰۰۰

قیمت شماره اختصاصی پیامک

ردیف شماره خطوط غیر رند رند
۱ شماره خط ۱۲ رقمی ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ call
۲ شماره خط ۱۰ رقمی ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ call
۳ شماره خط ۹ رقمی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ call
۴ شماره خط ۸ رقمی ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ call
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

قیمت خطوط اینترنتی‎

لیست قیمت شماره اختصاصی ۱۰۰۰ قیمت شماره اختصاصی پیامک ردیف شماره خطوط غیر رند رند-سفارشی ۱ شماره خط ۱۴ رقمی ۱۳۵٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۲ شماره خط ۱۳ […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۷

سامانه پیام کوتاه اینترنتی

سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه از قابلیتهای سیستم ارسال پیامک می توان به موارد زیر اشاره نمود : ارسال بر اساس تفکیک جنسیتی و رده […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۷

دستگاه ارسال پیامک‎

سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه از قابلیتهای سیستم ارسال پیامک می توان به موارد زیر اشاره نمود : ارسال بر اساس تفکیک جنسیتی و رده […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۷

دستگاه ارسال اس ام اس‎

سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه از قابلیتهای سیستم ارسال پیامک می توان به موارد زیر اشاره نمود : ارسال بر اساس تفکیک جنسیتی و رده […]