یکی از رایجترین روش های تبلیغات استفاده از سامانه پیامکی است . و اینکه یکی از روش های ارتباط با مخاطبین با کمترین هزینه استفاده از پنل اس ام اس و ارسال پیامک تبلیغاتی می باشد . با نزدیک تر شدن به انتخابات مجلس و داغ شدن رقابت های انتخاباتی بازار تبلیغات بسیار بالا می رود به همین منظور بهترین راه کار استفاده از سامانه ارسال پیامک انبوه انتخاباتی می باشد.

شرکـت فنـاوری هوشمند انواع خدمات خود را جهـت «ارسال پيامک انتخابـاتی» و «وب سايـت تبليـغاتي» ویـژه انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات شورای شهر ارائه می نمايد.

– این مجموعه در حال آماده سازی و برنامه ریزی بـرای تجهیز منابع انســانی، مـالی و علـمی و فـنّی بـه منـظور عرضه خدمات پیامکی و مؤثّر به کاندیداهای انتخابات می باشد.
– شرکت فناوری هوشمند امیدوار است با اتـّکاء به تجـارب ارزشمـند خود و با توجّـه بـه وجود زمـان کـافی تـا برگزاری انتخابات بتـواند برنامه ریـزی مـناسب و محـکمی برای عرضـه خدمات جهت تبليغاتتان داشته باشد.
– خدمات متنوّع شـرکت فـناوری هوشـمند در حـوزه های خدمات رسانه ای، خدمـات تبلیغات و خدمات فنـاوری اطلاعات و فضای مجازی ارائه می شود.
– ارسال پيامک به راي اولي ها !