كدپستي

آدرسي كه شما مي توانيد به آن پيامك بزنيد

تعداد افراد ساكن در اين كدپستي

همراه اول

تعداد افراد ساکن در این کد پستی

ایرانسل

۸۳۱۳۶

عطار از فرعي ۱شرقي تا خيابان شريفي (شمالي) تا۴شرقي عطار

۱۱۱۸

۲۱۴۲

۸۳۱۳۷

عطار از فرعي ۱غربي تا خيابان شريعتي و مطهري

۱۸۰۲

۳۸۹۵

۸۳۱۳۸

حافظ جنوبي شرقي-رازي و نظامي

۲۶۹۱

۴۶۴۶

۸۳۱۳۹

حافظ جنوبي غربي- سعدي جنوبي-شيخ بهايي و پارس فاستون

۲۵۷۶

۴۳۴۸

۸۳۱۴۶

خيابان مخابرات سمت غربي و خيابان دكتر حسابي تا بلوار پاسداران

۲۳۵۲

۴۶۱۵

۸۳۱۴۷

فردوسي سمت شرقي و خيابان ابوريحان

۱۹۰۱

۳۷۵۶

۸۳۱۴۸

فردوسي سمت غربي وحافظ شمالي سمت شرقي

۳۷۴۷

۶۷۶۳

۸۳۱۴۹

حافظ شمالي سمت غربي سعدي شمالي (صنعتي)بنياد ازدواج

۲۲۷۴

۴۵۱۹

۸۳۱۵۶

شهرك هاي هشت بهشت گلديس و فدك

۳۳۲۱

۱۲۶۵۸

۸۳۱۵۷

مخابرات از بلوار مسرورتا آخر و شهرك هاي مطهري(دانشگاه مالك اشتر)

۵۸۶

۸۸۸

۸۳۱۶۶

ابتداي مخابرات سمت شرقي تا فرعي ۷

۲۱۵۸

۳۶۶۴

۸۳۱۶۷

مخابرات سمت شرقي از فرعي ۷ تا بلوار مسرور

۱۳۳۹

۲۳۷۸

۸۳۱۶۸

فرمانداري دادگستري ثبت احوال و شهرك ميلاد

۶۷

۷۳۵

۸۳۱۷۶

منازل بانك استان

۷۷۴

۱۵۲۱

۸۳۱۷۷

ايثارگران شيرودي فرهنگسراي اشراق شهيد بابايي اقبال لاهوري و خ بعثت

۱۳۲۵

۲۵۱۹

۸۳۱۷۸

كوي مهديه (سايت نظامي)

۶۳۷

۱۷۵۵

۸۳۱۷۹

شهرك پرديس و اتوبوسراني

۶۲۶

۱۶۹۱

۸۳۱۸۶

عطار سمت شرقي (بعداز چهار راه) و سمت غربي بلوار طالقاني تابلوار مدرس

۳۹۸۰

۹۲۵۰

۸۳۱۸۷

عطار سمت غربي (بعداز چهار راه)-انوري

۲۰۴۴

۴۲۲۸

۸۳۱۸۸

بلوار مدرس (جنوبي) تابلوار امامت (شمالي)و سايت ۱۸۰ دستگاه

۱۰۱۶

۲۲۳۲

۸۳۱۸۹

شهرك رداني پور

۱۳۹۶

۳۷۰۷

۸۳۱۹۶

خانه كارگر

۲۴۰۸

۴۹۴۷

۸۳۱۹۷

عارف جامي و خاقاني

۱۶۱۲

۳۴۶۴

۸۳۱۹۸

شهرك امير كبير (منازل چوبي)

۷۹۳

۹۸۳

۸۳۱۹۹

اداره گاز و حاجي آباد

۳۵۵

۱۳۷۵
۸۳۳۷۱ گرگاب ۱۶۷۲ ۲۴۱۱
۸۳۳۸۱ گرگاب ۲ ۱

 

فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

کدپستی شاهین شهر

كدپستي آدرسي كه شما مي توانيد به آن پيامك بزنيد تعداد افراد ساكن در اين كدپستي همراه اول تعداد افراد ساکن در این کد پستی ایرانسل […]
فروردین ۲۶, ۱۳۹۶

پیامک انتخاباتی

شرکـت فنـاوری هوشمند انواع خدمات خود را جهـت «ارسال پيامک انتخابـاتی» و «وب سايـت تبليـغاتي» ویـژه انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۵

ربات تلگرام

شما می توانید برای کسب و کار خود ربات تلگرام داشته باشد دارای مزایای فروان نسبت به کانال های اطلاع رسانی ربات چیست ؟ ربات تلگرام، […]