کدپستی ارومیه

مرداد ۱۴, ۱۳۹۷

کدپستی ارومیه

کدپستی ارومیه
مرداد ۱۴, ۱۳۹۷

کد پستی اردبیل

کد پستی اردبیل
مرداد ۱۴, ۱۳۹۷

کدپستی رشت

کدپستی رشت
مرداد ۱۴, ۱۳۹۷

چگونه دسترسی اپلیکیشن‌ها را در اندروید محدود کنیم؟

اخیرا، موضوع مربوط به دسترسی برنامه‌ها در اندروید سروصدای زیادی ایجاد کرده است و بسیاری از کاربران از سطح دسترسی بسیاری از اپلیکیشن‌ها رضایت ندارند. گوگل […]