پیامک افزونه وب سرویس prestasms‎

تیر ۱۳, ۱۳۹۷

پیامک افزونه وب سرویس prestasms‎

پیامک افزونه وب سرویس prestasms‎
تیر ۱۳, ۱۳۹۷

پیامک برای افزونه وردپرس‎

پیامک برای افزونه وردپرس‎
تیر ۱۳, ۱۳۹۷

پیامک برای افزونه فروشگاهی‎

پیامک برای افزونه فروشگاهی‎
تیر ۱۲, ۱۳۹۷

ارتباط سایت با پیام کوتاه‎

سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه از قابلیتهای سیستم ارسال پیامک می توان به موارد زیر اشاره نمود : ارسال بر اساس تفکیک جنسیتی و رده […]