با استفاده از خدمات وب سرویس پیامکی ما از امکان ارسال پیامک در نرم افزارهای حسابداری ( پارسیان ، هلو و … ) بهره مند شوید و همچنین میتوانید سامانه پیامکی را به نرم افزارهای دیگر نیز برای ارسال پیامک متصل کنید .

 

تیر ۱۶, ۱۳۹۷

ارتباط پیامک با سیستم حسابداری‎

با استفاده از خدمات وب سرویس پیامکی ما از امکان ارسال پیامک در نرم افزارهای حسابداری ( پارسیان ، هلو و … ) بهره مند شوید […]
تیر ۱۶, ۱۳۹۷

api url برای پیام کوتاه‎

api url برای پیام کوتاه‎
تیر ۱۶, ۱۳۹۷

خدمات پیام کوتاه برای سیستم حسابداری هلو‎

با استفاده از خدمات وب سرویس پیامکی ما از امکان ارسال پیامک در نرم افزارهای حسابداری ( پارسیان ، هلو و … ) بهره مند شوید […]
تیر ۱۶, ۱۳۹۷

خدمات وب سرویس برای پیامک سایت‎

خدمات وب سرویس برای پیامک سایت‎